KMO Portefeuille

Bureau Jos Moons is een erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille met erkenningsnummer DV.O104584 voor de pijler opleiding.
De Vlaamse overheid betaalt een gedeelte van de kosten die u als kmo, zelfstandige of vrij beroep maakt bij het volgen van een opleiding bij Bureau Jos Moons.

Het steunpercentage is

 • 30% voor kleine ondernemingen
 • 20% voor middelgrote ondernemingen

Procedure

 • Stap 1 : contacteer Bureau Jos Moons voor een training of coaching
 • Stap 2 : bij akkoord ontvangt u onze ‘kmo-portefeuille overeenkomst’ ter ondertekening
 • Stap 3 : bij ontvangst van uw ondertekende overeenkomst, bezorgen we u onze factuur.
  Daarna:
  • Subsidie-aanvraag bij kmo-portefeuille (zie info hier beneden)
  • Enkel BTW betalen aan Bureau Jos Moons

Betalen via kmo-portefeuille

 1. Ga naar kmo-portefeuille
 2. Aanmelden met eID (elektronische identiteitskaart)
 3. Uw aanvraag indienen
  • Zowel u als Bureau Jos Moons worden – via email – op de hoogte gehouden doorheen heel het proces van ‘aanvraag’ tot ‘betalen’.

Heeft u nog vragen?

Contacteer Greet De Ley
info@moons.be
+32 3 354 15 16 (dinsdag – woensdag – vrijdag)