Personal coaching

Coaching: onze visie

Coachen is niet

 • De coachee onmiddellijk oplossingen geven
 • De coachee een visie opdringen

Coachen is wel:

 • De coachee motiveren om concreet na te denken over zijn/haar problematiek
  • Via gerichte vraagstelling
  • Via ‘spiegeling’ van zijn/haar overtuigingen
  • Via ‘herkadering’ van zijn/haar problematiek
 • De coachee stimuleren in het zoeken naar eigen alternatieven
  • Zelfverantwoordelijkheid stimuleren
  • Eigen keuzes (leren) maken
 • De coachee motiveren tot actie
  • Concretisering van zijn gevonden alternatieven
  • Implementering in de praktijk
  • Debriefing van de resultaten

Coaching: meerwaarde

Door de specifieke ondersteuning zal de coachee op korte termijn een hoger, verifieerbaar competentieniveau ontwikkelen binnen 3 domeinen:

 • Vaardigheden = kunnen
 • Attitude = willen/zijn/overtuiging
 • Kennis = kennen/begrijpen

‘Wat je méér doet, daar word je beter van’: dit klopt, maar… dit geldt voor zowel de goede als minder goede zaken in je leven. Tijdens het coachingproces zoeken we naar die zaken die beter aansluiten bij wat jij wilt in je leven. Dat betekent ook het ‘afleren’ van ingesleten levenspatronen en het ‘aanleren’ van nieuwe levenspatronen.

Coaching: het gevecht met je ‘innerlijke criticus’

Iedereen (zonder uitzondering!) heeft talenten. Het doel van coaching is om deze talenten te ontdekken en te gebruiken.

Maar, je innerlijke criticus (dat vervelende stemmetje in jezelf) blokkeert af en toe dit proces. Moeten we dan vechten (fight) met onze ‘innerlijke criticus’ of ontkennen (flight) of… dan maar gewoon accepteren (freeze)?

Nee, we kiezen voor een andere weg. Tijdens het coachingproces gaan we in dialoog met onze ‘innerlijke criticus’. Op die manier ‘bevrijden’ we onze verborgen talenten en worden ze weer ‘levend’.

Abraham Maslow verwoordde het zo: “People possess the inner resources for growth; they seek the frontiers of creativity, the highest reaches of consciousness and wisdom. The point is to remove obstacles to the individuals reaching this. If the environment is right, people grow straight and beautiful, actualizing the potentials they have inherited.”

Coaching: onze 4 intelligentie-niveaus

Elk coachingproces is gericht op onze 4 intelligentieniveaus:

 • SQ = spirituele intelligentie = zingeving, bezieling, passie
 • IQ = mentale intelligentie = rationeel denkvermogen (concreet/abstract)
 • EQ= emotionele intelligentie = empathisch vermogen & sociale vaardigheid
 • FQ = fysieke intelligentie = fysieke gezondheid & realisatie-vermogen

Elke coachingsvraag vertrekt meestal vanuit 1 niveau, bijvoorbeeld:

 • SQ = je begrijpt niet waarom je bedrijf deze richting uitgaat
 • IQ = je mist het ‘heldere’ denken en je blokkeert dan tijdens een meeting
 • EQ = je twijfelt aan jezelf; je hebt het lastig met anderen
 • FQ = je bent moe, je mist de nodige energie

Bij een verdere analyse (intake), zien we vaak dat er een onderling verband bestaat tussen deze 4 intelligentieniveaus. Het doel is om de ‘totale intelligentie’ te verhogen Op die manier slaagt de coachee erin om sterker in het leven te staan.

Coaching proces

 1. Intake-gesprek met coachee en manager (N+1)
  = akkoord over coachingtopics, verwachtingen, aanpak en aantal sessies
 2. ‘3 party agreement’ tussen coachee – manager – coach
  = commitment van de 3 ‘stakeholders’
 3. Coachingsessies (2u/sessie) in onze coachinglocatie
  = planning in onderling overleg
  + Mid-evaluatie sessie = 1u met coachee/1u samen met manager (N+1)
 4. Eindevaluatie-sessie
  = 1u met coachee/1u samen met manager (N+1)

Aanpak: ‘RIO’

Stap 1: Realiteit
Stap 2: Inzicht
Stap 3: Oplossing
 • Huidige realiteit? (R1)
 • Gewenste realiteit? (R2)
 • Begrijpen van ‘R1’ en ‘R2’
 • Kennen van beperkingen en mogelijkheden/li>
 • Gebaseerd op nieuwe inzichten
 • Actieplan en … implementatie

Onze rustige coachinglocatie: binnen of buiten

We kiezen bewust om de coachingsessies te organiseren in onze coachinglocatie, gelegen in een rustige en groene omgeving.

Dit creëert innerlijke rust, zorgt voor een diepere concentratie en dus meer impact.

De coachingsessies gaan door ofwel

 • in onze coachingruimtes
 • in onze rustige tuin
 • tijdens een wandelcoaching langs de Schelde

Voor, na en tijdens de coachingsessie kan de coachee gebruik maken van onze Ikigai Reflectie-ruimte, inclusief Wifi en drinks.

’Ikigai’ is een Japans concept dat ‘Reden voor bestaan’ betekent. In het Engels: ‘Reason for being’ of ‘Purpose’.

Ikigai