Teamcoaching

Team: onze visie

Een team is een complementaire groep mensen die bewust samenwerken om hun gemeenschappelijk doel te bereiken.
Together Everybody Achieves More’: het gaat over ‘samen’ (everybody) , maar het gaat ook over ‘elk individu’ (every ‘body’). Deze twee gezichtspunten zijn essentieel in elke teamcoaching.

Maatvoorbereiding = grondige analyse op voorhand

Een teamcoaching vraagt geen ‘standaardoplossing’. We analyseren en bespreken samen op welke manier we de teamcoaching ‘vorm’ kunnen geven, zowel inhoudelijk als qua aanpak:

 • Welk team?
 • In welke context wordt deze vraag gesteld?
 • Wat is de (onderliggende) vraag?
 • Wat zijn de concrete verwachtingen?
 • Hoe meten we de resultaten van deze teamcoaching?
 • Waar willen jullie de teamcoaching organiseren?
 • Hoeveel tijd hebben jullie?

Kick-off = commitment

We organiseren altijd een korte ‘kick off’ meeting op voorhand:

 1. Voorstelling van het programma en aanpak
 2. Feedback van de teamleden: vragen, suggesties, weerstanden, verwachtingen,…
 3. Aanpassing van het programma op basis van de input voorgesteld aan alle teamleden die hierop kunnen reageren en suggesties formuleren
 4. Individueel commitment van elk teamlid

Meten van resultaten

‘Personal Development to Performance’, dat is ons doel: zichtbare en meetbare resultaten.
Hoe we dit meten? Dit spreken we af tijdens de maatvoorbereiding.

Coachinglocatie

We verkiezen een rustige locatie, waar het team niet gestoord wordt door andere groepen. Bovendien is flexibiliteit een ‘must’: als teamcoach moet je flexibel kunnen inspelen op de teamdynamiek.
Tips: